NL

FR

EN

INSTRUCTIES

Hier vindt u instructies voor het gebruik van onze springkastelen.

Bij elke huurovereenkomst zit er een instructieblad dat u duidelijk wegwijs maakt in het correct

plaatsen van onze springkastelen.

DOWNLOAD HIER DE INSTRUCTIES

PLAATSEN SPRINGKASTEEL

Het springkasteel wordt op een zachte ondergrond geplaatst om de verankering te garanderen.

Er moet gebruik gemaakt worden van het bijgeleverde onderzeil.

Het springkasteel mag na het plaatsen niet verplaatst worden.

Voor de plaatsing is een open ruimte nodig, dit geldt zeker bij het plaatsen van meerdere springkastelen en/of attracties.

 

 

HULP BIJ HET PLAATSEN

We vragen voor het plaatsen en opvouwen van het springkasteel de aanwezigheid van minstens 1 persoon om een handje toe te steken.

 

 

ELECTRICITEIT

De huurder zorgt voor een elektrische aansluiting van 220 Volt (1.100 watt) voorzien van aarding.

De toevoerbuis tot de blazer dient gestrekt te liggen om verbranding te voorkomen.

 

 

STORM OF HEVIG ONWEER

Bij storm of hevig onweer dient de huurder het springkasteel in veiligheid te brengen. Dit dient ook bij nacht te gebeuren om schade of diefstal te voorkomen.

Indien aflaten noodzakelijk is (storm) dienen volgende maatregelen in acht te worden genomen:

-  Water laten aflopen.

-  Aflaten, torens en muren naar binnen duwen.

-  In twee vouwen.

-  Het stopcontact afschermen met een plasticzak.

-  De blazer bij werking NOOIT afdekken.

 

Belangrijk: in geval van regen kasteel opgeblazen laten! De blazer mag nooit worden afgedekt, bij regen moet de blazer beschermd worden door hem binnen te zetten. Na regen kan het springkasteel afgedroogd worden met badhanddoeken.

 

 

BEGELEIDING

Voorzie begeleiding door een volwassene tijdens het gebruik van het springkasteel. Het kasteel is ontworpen voor kinderen, respecteer hierbij het maximaal aantal toegelaten kinderen per springkasteel en verbied ook het op de muren klimmen of hangen. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar en ouder dan 14 jaar, tenzij anders gespecifieerd op de technische fiche.

 

 

DIEREN EN VOORWERPEN

Brillen, schoenen, horloge, voedsel, dranken, scherpe voorwerpen, ... zijn niet toegelaten op het kasteel.

Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.

DOWNLOAD HIER DE INSTRUCTIES

Volg ons ook op